services foto
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Ο.Π.Σ.) CLINIC,
για τη διαχείριση φορέων υγείας (Νοσοκομείων και ΔΥΠΕ).

 • Ασφάλεια
 • Ταχύτητα
 • Αξιοπιστία

Το CLINIC αποτελεί την ομάδα εφαρμογών λογισμικού της HyperLog software που δίνει απάντηση στις σύγχρονες ανάγκες μηχανογραφικής λειτουργίας και διαχείρισης πληροφοριών ενός Δημόσιου Νοσοκομείου.

Ιστορικό.

Το CLINIC υπήρξε η πρώτη ολοκληρωμένη ομάδα εφαρμογών που παράχθηκε από τη HyperLog για τις ανάγκες του Δημόσιου Τομέα. Σύντομα εξειδικεύτηκε στο χώρο διαχείρισης των λογιστηρίων Δημόσιων Νοσοκομείων.

Η πρώτη εγκατάσταση σε νοσοκομείο έγινε το 1993. Βέβαια από τότε οι αλλαγές ήταν συνεχείς, και αφορούσαν άλλοτε στη μορφή (αλληλεπίδραση με το χρήστη) και άλλοτε στην προσθήκη λειτουργιών στο σύστημα. Σκοπός των αλλαγών ήταν πάντα:

 • Η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος
 • Η συνεχής κάλυψη των αδηφάγων αναγκών πληροφόρησης της Δημόσιας Διοίκησης
 • Η ενσωμάτωση των όλο και πιο σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής που γίνονταν διαθέσιμες και τύχαιναν πλατιάς αποδοχής.

Το CLINIC αποτελεί σήμερα μια ώριμη, αξιόπιστη, παραγωγική και μακρόχρονα δοκιμασμένη λύση στη επιτυχημένη διαχείριση των υπηρεσιών ενός νοσοκομείου.

Η εξέλιξη του CLINIC.

Αρχικά το CLINIC συνέθετε ένας μικρός αριθμός εφαρμογών. Ψήγματά τους βρίσκουμε και στις τελευταίες εκδόσεις. Οι εφαρμογές αυτές κάλυπταν αρχικά τα εξής:

 • CLI-7: Εισαγωγή παραστατικών, διαχείριση προμηθευτών, ενταλματοποιήσεις, εκτυπώσεις των ενταλμάτων, κτλ
 • CLI-8: Πληρωμές ενταλμάτων, εκδόσεις γραμματίων, διαχείριση ταμείου κτλ
 • CLI-9: Παρακολούθηση προϋπολογισμού, μεταβολών, υπολοίπων κτλ

Τα προγράμματα αυτά πρωτοέτρεξαν σε SCO Unix και χρησιμοποιούσαν το DBMS που είχε αναπτύξει η HyperLog και που τότε έτρεχε μόνο σε συστήματα Unix (AIX). Το Unix είχε την περίοδο αυτή μικρή αποδοχή και έτσι σύντομα αναλήφθηκε και ολοκληρώθηκε το πρώτο porting των εφαρμογών (και του DBMS) στο MSDOS.

Στη συνέχεια, με την εμφάνιση των Windows, οι εφαρμογές έτρεχαν σαν console εφαρμογές των Windows. Μετά έγιναν porting στο Linux. Το 1998 οι εφαρμογές σχεδιάστηκαν και άρχισαν να αναπτύσσονται εξαρχής ώστε σήμερα να τρέχουν σαν "κανονικές" παραθυρικές εφαρμογές στα Windows και στο Linux.

Μεγάλο μέρος της αξιοπιστίας των εφαρμογών βασίζεται στη μακρά εξέλιξή τους, και στο "πέρασμά" τους από διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.

Γενικά χαρακτηριστικά του CLINIC.

Το CLINIC έχει τμηματοποιημένη (modularized) αρχιτεκτονική, που έχει βασικά υπαγορευτεί από τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων.

Οι εφαρμογές του CLINIC συνθέτουν υποσμήνη που λειτουργούν σχετικά αυτόνομα. Το κάθε υποσμήνος έχει το δικό του εξυπηρετητή (συνήθως ένα Linux μηχάνημα όχι ιδιαίτερα υψηλού κόστους), και αναλαμβάνει τη διαχείριση της συγκεκριμένης διεύθυνσης. Τα υποσμήνη (διαμέσου των εξυπηρετητών τους) μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, αναλόγως του βαθμού ανάπτυξης της δικτυακής υποδομής του νοσοκομείου.

Η αρχιτεκτονική αυτή, πέρα από την ανεξαρτησία και αυτονομία που προσφέρει, έχει σημαντική επίπτωση στην ταχύτητα λειτουργίας και στην ποιότητα υπηρεσιών-εργασιών που προσφέρει: το κάθε υποσύστημα μπορεί σαφέστατα να βελτιστοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό και με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια απ΄ ότι αν ήταν τμήμα ενός μονολιθικού και γιγαντιαίου συστήματος.

Υποσυστήματα του CLINIC.

Μερικά από τα βασικά υποσυστήματα του CLINIC είναι τα παρακάτω:

 • CLI: Έτσι ονομάζεται το υποσμήνος που διαχειρίζεται το λογιστήριο και τις οικονομικές υπηρεσίες του νοσοκομείου: Εισαγωγή παραστατικών, Διαχείριση προμηθευτών, Πληρωμές ενταλμάτων, Εκδόσεις γραμματίων, Διαχείριση ταμείου, Διαχείριση προϋπολογισμού, Διαχείριση αποθηκών, Γενική και αναλυτική λογιστική κτλ.
  Περισσότερες πληροφορίες για το CLI θα βρείτε εδώ.
 • CLI-10: Με το όνομα αυτό είναι γνωστό το υποσμήνος του CLINIC που διαχειρίζεται: το Γραφείο κίνησης ασθενών, τη Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων, τη Διαχείριση ραντεβού, τη Συνταγογράφηση των κλινικών, τη Διαχείριση του φαρμακείου.
  Περισσότερες πληροφορίες για το CLI-10 θα βρείτε εδώ.
 • CLI-20: Διαχείριση τμήματος προμηθειών.
  Περισσότερες πληροφορίες για το CLI-20 θα βρείτε εδώ.
 • CLI-30: Διαχείριση ιατρικών μονάδων (οφθαλμιατρείου, χειρουργικής κλινικής, ακτινολογικού κτλ)
  Περισσότερες πληροφορίες για το CLI-30 θα βρείτε εδώ.

Το CLINIC συνεχώς εμπλουτίζεται:

 • με τη προσθήκη νέων εφαρμογών που παρέχουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην αυτονομία και τη συνεργατικότητα των διευθύνσεων του νοσοκομείου,
 • με τις αλλαγές που υπαγορεύει το νέο θεσμικό πλαίσιο,
 • με τις επιθυμίες των χρηστών,
 • με την εξέλιξη της τεχνολογίας.